18/10/2022
👩🎉 ผู้แทน กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 👮🏻⛴️ 🌟
👩🎉 ผู้แทน กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผ […]