12/11/2021
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564   🎯 ⭐️พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา […]
24/09/2021
กทพ. ร่วมในพิธีลงนามฯ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”
🛣  💁‍♀️  กทพ. ร่วมในพิธีลงนามฯ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม […]