27 กันยายน, 2018
ร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลำดับที่ ๑๔
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กทพ. ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไท […]
29 มีนาคม, 2018
กทพ. ชี้แจงเรื่องข้อวิจารณ์กรณีที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจ ๑๐๐%
ตามที่เอเอสทีวี ได้นำเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไม่ค้ำประก […]