17/09/2022
🌳🌱 กทพ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับผู้ว่าฯ กทม. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร ณ 🏞 สวน 80 พรรษามหาราชินี 100 ปี กระทรวงคมนาคม (สุขุมวิท 48/1) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 🌿🍃
🌳🌱 กทพ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับผู้ว่าฯ กทม. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร ณ สวน 80 พรรษามหารา […]