08/12/2016
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษเตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทางเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านฯ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ เตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่า […]
08/12/2016
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษตรวจเช็คสภาพรถ ก่อนขึ้นใช้ทางพิเศษ โดยเฉพาะการตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อ […]