18/04/2023
✅ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ 🛣 ด่าน ฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ร่วมทำ 📝 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ 💵
✅ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ 🛣ด่าน ฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ✍️ 📄 ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเ […]
22/03/2023
🚩 กทพ. ชี้แจงกรณีผู้ใช้บริการทางพิเศษร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ App TikTok 📌📌
 🚩 กทพ. ชี้แจงกรณีผู้ใช้บริการทางพิเศษร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ App TikTok 📌📌 📣 ตามที่สื่อสังคมอ […]