20/07/2023
🚩 กทพ. ฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือ และระงับเหตุการก่อวินาศกรรม ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ/โครงสร้างทางพิเศษ ประจำปี 2566 🚒 🚨
🚩 กทพ. ฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือ และระงับเหตุการก่อวินาศกรรม ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ/โค […]