25/07/2017
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ
วันนี้ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณทางเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล ๕-๑ ทางพิเศษฉ […]
30/06/2016
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ
วันนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณทางพิเศษเชื่อมต่อบูรพาวิถีกับสนามบินสุวรรณภูมิ ทางพิ […]