08/02/2016
พนักงานกู้ภัย กทพ. สร้างชื่อเสียงให้แก่ กทพ. และประเทศ
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายนิพนธ์ เฉลียวคำนวน พภ.๕ กภ.๒ กกส. ฝคจ. ทางพิเศษอุดรรัถยา ได้รับแจ้ง […]