14/11/2023
🛣 กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ✨
🛣 กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ✨✨ 🗓️ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม […]