29/01/2020
กทพ. ลงนามสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า ซีทีบี และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒ (งานโยธา)
วันนี้ (29 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) […]
04/12/2019
กทพ. ลงนามสัญญาจ้างกับ บมจ. ช.การช่าง และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๔
วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็น […]
23/06/2017
กทพ. ยืนยันการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไม่กระทบกับการใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ของประชาชน
ตามที่มีกระแสข่าวกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะเวนคืนที่ดินบริเวณสวนสาธารณะฯ ใ […]