28/08/2016
กทพ. ร่วมกับ จส.100 จัดโครงการ “ทางด่วนลัดฟ้า ข้ามกรุง” ตอน “ มหัศจรรย์ป่าคนสร้าง พลิกฟื้นนากุ้งร้างเป็นป่าชายเลน” ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมก […]