09/04/2024
🛣 กทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง 🕋 พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ❤✨
🛣 กทพ. ร่วมกับ 🌃 สำนักงานเขตดินแดง พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ❤✨   เมื่อวันที่ 5 เมษาย […]