20/03/2019
กทพ. – การบินไทยร่วมลงนามพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ร่วมลง […]