21/09/2023
♻️ กทพ. ร่วมพิธีขอบคุณ และมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566 ♻️
🌟 🔖 กทพ. ร่วมพิธีขอบคุณ และมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566 ♻️ ✅ 🗓️ ว […]