25/10/2016
ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปิดงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก”
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีกลางบริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอ […]