06/07/2016
กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” ปี ๖
วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดตะลุ่ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบ […]