15/12/2022
📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในโครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 🚚 🚌 🛣 🛤🚅 🛳 ✈️
📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜 🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในโครงการเอกชนร่วมลงท […]
15/12/2022
📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของภูมิภาค 🌏
📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜 🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของภูมิภา […]
30/09/2022
กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม ✒️ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 👷 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 🚞
🛣 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม ✒️ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 👷 ณ 🚃 สถานีกลางกรุ […]