27 กันยายน, 2018
ร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลำดับที่ ๑๔
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กทพ. ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไท […]