07/03/2024
🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 🎉
🎊 🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส […]