10/01/2023
🙂 กทพ. ให้การต้อนรับ 🏫 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 👮🏻 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🚥 🚧 (Expressway Traffic Management Center) และ 🕋 พิพิธภัณฑ์ กทพ. 🖼
🙂 กทพ. ให้การต้อนรับ 🏫 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 👮🏻 […]