28/11/2022
🙂 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา 🏫 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🌟
🙂 กทพ. ให้การต้อนรับ 🏫 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 🏢 ศ […]