19/09/2016
กทพ. มอบรถจักรยานยนต์ ขนาด ๖๕๐ ซีซี และวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน ๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอำนวยการจราจร
วันนี้ (๑๙ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่า […]