28/09/2020
ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึกและงานเลี้ยงอำลาแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรต […]