26/08/2022
👨🏻 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” นำเสนอโครงการทางพิเศษสายพระราม 3ฯ พร้อมมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้าง” 🏗
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ 📺 “บ่ายนี้มีคำตอบ” นำเสนอโครงการทางพิเศ […]