14/05/2020
กทพ. แจ้งเลื่อนเบี่ยงการจราจรบนถนนพระราม 2
จากการประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรและลดผลกระทบจากโครงการก่ […]