09/10/2016
ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท
ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป […]