16/12/2020
กทพ. ร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าวของกรมเจ้าท่า ในหัวข้อ “การยกระดับท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่ฝั่งอันดามัน”
🚩 วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผ […]