25 ธันวาคม, 2020
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
💥 🆓 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 🆓 💥 🚩 การทางพิเศษแห […]
25 ธันวาคม, 2020
No Gift Policy
นโยบาย NO GIFT POLICY ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
นโยบาย NO GIFT POLICY ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย           นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทาง […]
1 พฤษภาคม, 2020
กทพ. BEM และ NECL ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ในวันหยุดราชการประจำปี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่ว […]