22 ตุลาคม, 2020
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง
💥🆓  23 ตุลาคมนี้ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 🆓 🚩🚩 📌📌 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวง […]