30/12/2020
กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสมบัติ  แก้วสุขสมบัติ ผู้อำนวยการกองกู้ภัย ฝ่ายควบคุมการจราจร เป็นผู้ […]