14 มกราคม, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๑๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
13 มกราคม, 2021
การเช่า รถยนต์ประจำตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้ารการบริหาร) จำนวน ๑ คัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564