22/11/2016
กทพ. จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กทพ. จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเ […]