17/04/2024
💦 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน รองรับการเดินทางกลับของประชาชน จากเทศกาลสงกรานต์ 2567 🚘 🚗 🚒 🚐
 💦 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน รองรับการเดินทางกลับของประชาชน จา […]