15/11/2022
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดการจราจร 🚧 บริเวณถนนดวงพิทักษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง 🛑 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ⚠️
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดการจราจร 🚧 บริเวณถนนดวงพิทักษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง 🛑 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 […]