07/06/2023
📃 กทพ. ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 : 2015 ต่อเนื่องอีก 3 ปี ♻️ ✅
📃 กทพ. ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 : 2015 ต่อเนื่องอีก 3 ปี ♻️ ✅  🎯 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤ […]