10/08/2020
กทพ. แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว ถ.รัชดาภิเษก (ขาออก) เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรงานก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 ฯ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินกา […]