29 มีนาคม, 2018
กทพ. ชี้แจงเรื่องข้อวิจารณ์กรณีที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันเงินกู้ให้รัฐวิสาหกิจ ๑๐๐%
ตามที่เอเอสทีวี ได้นำเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไม่ค้ำประก […]