08/03/2019
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของ กทพ.
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินท […]