15/09/2023
🛣 กทพ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง 🚗
📍กทพ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมร่วมแสดงความยิ […]