12/01/2023
✨ กทพ.รับมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 🇹🇭 🤴
กทพ. รับมอบสิ่งของพระราชทาน ✨ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  🇹🇭 […]