06/06/2023
🏆 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอ 📑 ผลงานพร้อมรับมอบ 📇 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 🏬
🏆 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอ 📚 ผลงานพร้อมรับมอบเกียรติ 📇 บัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2 […]