28/08/2023
🙂 กทพ. เข้ารับมอบโล่ขอบคุณ 🏆 และร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน 🚑 ระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 💉💊
🙂 กทพ. เข้ารับมอบโล่ขอบคุณ 🏆 และร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน 🚑 ระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวง […]