21/08/2017
กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศ […]