23/12/2020
กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563
💥 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ในการรับ […]