08/11/2023
🏆 ✨ กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับรางวัลในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (ICQCC – 2023) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 🏆
🏆 ✨ กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับรางวัลในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (ICQCC – 2023) […]
22/05/2019
กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015
วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กท […]