09/04/2018
กทพ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งมีวาระอ […]