01/11/2022
🇹🇭 กทพ. ได้รับรางวัล 🏆🏅🥇🥈จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 🇮🇩
🏅 กทพ. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโด […]