15/12/2016
กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่อง ๔ ปีซ้อน
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น ๓ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง […]
15/12/2015
กทพ. คว้ารางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ๓ ปีซ้อน
วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๒๐ น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายณรง […]
23/10/2014
เกียรติประวัติของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒ […]