03/12/2020
กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 “DG Awards 2020”
วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่งรอ […]